Dünyada yılda 3 milyon ton tarım zehiri yani pestisit kullanılıyor. Türkiye’de ise bu rakam yılda yaklaşık 60 bin ton. Pestisit kullanımı ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gibi toprak, su ve hava kirliliğine, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve iklim değişikliğine neden oluyor.

Zehirsiz Sofralar belgeseli, tarım zehirleri olarak bilinen pestisitlerin nasıl ortaya çıktığı, zararları ve doğa dostu alternatiflerini ele alıyor. Avrupa Birliği, Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında finanse edilen ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar projesi kapsamında yapılan belgeselde, konunun uzmanları ve çiftçiler bir yandan pestisitlerin yok edici etkilerini anlatırken, diğer yandan da zehirsiz üretim ve sofraların mümkün olduğunu gösteren alternatif yöntemlere dair uygulamalardan bahsediyor.

Zehirsiz Kampanya’ya destek olun; bizi zehirleyen, doğaya zarar veren pestisitler yasaklansın: http://change.org/ZehirsizSofralar
Zehirsiz Sofralar web sayfası: http://zehirsizsofralar.org/

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
 
Project ID: 2020-1-IT02-KA204-079836.